Neophodno partnerstvo države i privatnog sektora
19. februar 2015.
„Farmaceutska industrija je strateška grana privrede i država mora da obezbedi adekvatan pravni i ekonomski ambijent za predvidljivost poslovanja, ali i da kroz konstruktivni dijalog i partnerstvo sa privatnim sektorom definiše mehanizme za zaštitu domaćih proizvođača lekova“ - zaključak je Sande Savić, direktorke korporativnih poslova i komunikacija u Hemofarmu konferenciji „Farmacija – Izazovi i perpektive 2015.“ održanoj u hotelu „Metropol“.

Cilj konferencije je da se u otvorenoj debati svih aktera, od državnih institucija preko zdravstvenih i profesionalnih organizacija, do predstavnika farmaceutske oblasti, razmotre najveći izazovi i mogućnosti daljeg razvoja farmaceutske industrije Srbije, u sklopu najavljenih sveobuhvatnih strukturnih reformi i približavanja Srbije EU, sa primerima dobre prakse.

„Hemofarm kao prvi farmaceutski izvoznik Srbije, peti u ukupnoj privredi značajno doprinosi ukupnom budžetu Srbije i zapošljava veliki broj ljudi, ali se suočava sa problemima neefikasne administracije i destimulativne cenovne politike. Mi ispunjavamo sve evropske i svetske standarde u pogledu kvaliteta lekova. Građani su se izjasnili da smo farmaceutski brend kome se najviše veruje. I spremni smo za otvoreni dijalog sa državom,“ istakla je Sanda Savić.

U konstruktivnoj raspravi o trenutnim problemima i daljim pravcima razvoja farmacije i zdravstva učestvovali su predstavnici Ministarstva zdravlja, direktori Kliničkog Centra Srbije i Kliničkog centra Niš, zatim predstavnici Farmaceutske komore Srbije, apoteka Kliničkog centra Srbije i Instituta za za virusolugiju,vakcine i serume Torlak.

Na konferenciji je bilo reči o poteškoćama sa kojima se suočavaju domaći proizvođači, odnosu države prema farmaceutskoj industriji, cenovnoj politici lekova, saradnji farmaceutskih kompanija sa RFZO, neophodnosti promene Zakona o javnim nabavkama i budućnosti farmaceutske industrije u Srbiji.
HEMOFARM A.D.
Beogradski put bb, 26300 Vršac
tel.: +381 13 803 100

Poslovni centar Hemofarm A.D.
Prote Mateje 70, 11000 Beograd
tel.: +381 11 381 1200

svakodobro@hemofarm.com